Khoảng khắc đẹp nhất trong ngày

Khoảng khắc đẹp nhất trong ngày. Niềm đam mê tạo nên một bức ảnh đẹp.

Khoảng khắc đẹp nhất trong ngày

Say Less, Do More.
– – – – – – – – – – – – – – –
Khoảng khắc đẹp nhất trong ngày.

Niềm đam mê tạo nên một bức ảnh đẹp.
– – – – – – – – – – – – – – –
#GCC3DCafe 422 Cao Thắng, Q10